cách tính phí đi du lịch Trước khi đi du lịch quý khách sẽ phải có một bản chi tiết kế hoạch của mình, từ địa điểm ăn uống rồi đi lại,… Tiền cố định Theo kinh nghiệm của những du khách đi trước thì chuẩn bị tiền luôn là một vấn đề cần...